Προεδρεύων της Δημοκρατίας – Εκδήλωση για τα 800 χρόνια από την επίσκεψη του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης στην Κύπρο και τη Μέση Ανατολή//Acting President of the Republic – Εvent for the 800th anniversary of the visit of Saint Francis of Assisi to Cyprus and the Middle East